Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2015

9769 849a 390
Reposted fromnervure nervure viaburdel burdel
1010 9da0 390
Reposted frommychalyna mychalyna viaburdel burdel

Marcin Świetlicki - *** (fragment)

"Te skurcze, kiedy widzę kogoś na ulicy, podobnego do - powiedzmy... albo te skurcze, kiedy. Nie, nie chciałem cię spotkać, nie chcę z tobą mówić."

Reposted frometerycznie eterycznie vianoicoztego noicoztego
Na zawsze już będę nosił te ranę, z którą można żyć, ale która jest tak głęboka, że nigdy się nie zabliźni i po wielu latach będzie bolała tak samo, jak pierwszego dnia.
— Vincent van Gogh, Listy do brata

June 12 2015

7241 4fca 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viadonttrustme donttrustme

June 09 2015

3886 2efd 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaindygo indygo
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaweightless weightless

Odwracam się i powoli odchodzę i nie oglądam się za siebie. To była zawsze moja wada, ale taki właśnie jestem. Nigdy nie oglądam się za siebie. Nigdy.

(…)Oglądanie się za siebie za bardzo boli, więc po prostu idę

— James Frey
Reposted from9minutowa 9minutowa viafuck-off fuck-off

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Ja już nigdy nie nauczę się tego, aby ktoś był obecny. To już trwałe, mechaniczne uszkodzenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viajakubzulczyk jakubzulczyk
A może po prostu Ty najbardziej lubisz wypowiadać ładne zdania i smutno przy tym wyglądać,więc podporządkowujesz temu wszystko w swoim życiu? 
— Jakub Żulczyk "ślepnąc od świateł"
I gdzieś w środku był ten smutek, ta wiedza, że to i tak skończy się źle. Że ten ogień was spali. Że macie w sobie za dużo prądu, że on może porazić was samych.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk

June 04 2015

0780 5621 390
Tak pan mówi czasem jak poeta. Bez sensu, ale ładnie.
— Maria Wachowiak scena z piosenką Pamiętasz była jesień
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viafollowed followed
4487 0191 390

May 31 2015

Nigdy nie budzę się inaczej jak z trudem.
— Lolita Pille
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viafollowed followed

May 30 2015

Gdybym mogła uwolnić się od Ciebie, ale nie musiała Cię tracić.
— Sarah Kane "Crave"
Reposted frompsychodelik psychodelik viablackatlass blackatlass

May 28 2015

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viaflesz flesz
Chcą bym (...)wrócił, miał serce,oddzwonił, miał czas,sumienie,bo chcą,bo chcą chcieć, bo im się rzekomo należę,leżę, patrzę w podłogę i nie chcę. 
— Marcin Świetlicki
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaCoriLiar CoriLiar
O co chodzi do cholery? O poznawanie nowego czy zdnudzenie tym co znane?
— Człowiek niespełniony.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl