Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2019

"Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo."

— Marek Hłasko
"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?"

Bruno Schulz - "Sanatorium pod klepsydrą"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakatieeee katieeee
Sponsored post
5371 6093 390
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
4189 07ef 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaretaliate retaliate

October 21 2017

6606 452c 390
Reposted fromvanille vanille viaCoriLiar CoriLiar
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
1100 ca68 390
Zadura
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viapodkreslajmnie podkreslajmnie
4141 a950 390
4611 857b 390
Reposted fromvanille vanille viaampajewska ampajewska
4563 3cd5 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaflesz flesz

September 22 2017

5541 d55f 390
Reposted fromsunlight sunlight
5527 c8bf 390
Reposted fromsunlight sunlight
5523 1b45 390
Reposted fromsunlight sunlight
5524 070b 390
Reposted fromsunlight sunlight

April 09 2017

8992 2012 390
Reposted fromredrumprince redrumprince viatutaj tutaj
8474 bc25 390
świetlicki.
Reposted fromrol rol viatutaj tutaj
4:36 - Dobry wieczór, a właściwie to już bliżej do dzień dobry.
4:58 - Nie bierz tej wiadomości za nieistotny bełkot mej pijanej osoby. Dobrze, może jestem w lekkim stanie nietrzeźwości, ale to tylko pomaga mi ominąć bariery i czuję w sobie odgórną potrzebę żeby coś Ci napisać, obojętnie co, cokolwiek, ale muszę zostawić ślad po tej chwili, gdy towarzyszysz każdej mojej myśli. Wolę już ten natłok w jakiś konstruktywny sposób wyładować.
5:16 - Pewnie już śpisz i zapewne jak zawsze masz tak słodko rozchylone wargi.
5:46 - Zniknęłaś, nie można tak znikać, gdyby świat był mi choć trochę bardziej przychylny można by było pozwać człowieka za gwałt na emocjach.
5:51 - Wiem, rozumiem, to nie łatwe ze mną, ogólnie rzadko słowo proste prawidłowo łączy się z moją osobą, ale nie można tak znikać, bez ostrzeżenia, a później tylko w przelocie posyłać mi jeden wymuszony uśmiech.
5:58 - Wiem, że chcesz zapomnieć, iść dalej i domyślam się, że Ci w tym nie pomagam za bardzo.
6:22 - Kurwa, przepraszam.
Reposted fromrevalie revalie viajstrbl jstrbl
6658 9822 390
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viadiedrunk diedrunk

June 23 2015

1246 aa78 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...