Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

Nie wolno mówić “dzień dobry”, jeśli się nie bierze udziału w staraniach o dobry dzień, jeśli się w ogóle w możliwość dobrego dnia nie wierzy
— dobranoc.
Reposted fromzenibyja zenibyja viajuzcienielubie juzcienielubie
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viakatieeee katieeee
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
A czerwień mojej krwi to tylko jakiś żart
I zapominać chcę tak często jak się da
Że nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart

Ty pilnuj moich snów i przychodź kiedy chcesz
Te chwile z moich dni do jednej dłoni zbierz
I nie pocieszaj mnie i tak tu będę stał
Bo nie ma we mnie nic i nic nie jestem wart
— Myslovitz "Szklany człowiek"
Reposted fromxalchemic xalchemic viajuzcienielubie juzcienielubie
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viakatieeee katieeee
Reposted fromshakeme shakeme
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viakatieeee katieeee
7077 5913 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
7072 44dd 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
7001 75e7 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow

June 15 2015

Ty milczysz i ja milczę
- tylko to nas teraz łączy.
— Kaja Kowalewska / Magnetyzm
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vianoicoztego noicoztego
7141 f1c0 390
Reposted frombuddhablink buddhablink viadotkliwie dotkliwie
Reposted fromczajnikq czajnikq viakukka kukka
I was fine.  Before you I was fine.  Now I'm fucking pathetic.
— skins
Reposted fromhysterie hysterie viaampajewska ampajewska
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Reposted fromaletodelio aletodelio viafollowed followed

June 14 2015

9769 849a 390
Reposted fromnervure nervure viaburdel burdel
1010 9da0 390
Reposted frommychalyna mychalyna viaburdel burdel

Marcin Świetlicki - *** (fragment)

"Te skurcze, kiedy widzę kogoś na ulicy, podobnego do - powiedzmy... albo te skurcze, kiedy. Nie, nie chciałem cię spotkać, nie chcę z tobą mówić."

Reposted frometerycznie eterycznie vianoicoztego noicoztego
Na zawsze już będę nosił te ranę, z którą można żyć, ale która jest tak głęboka, że nigdy się nie zabliźni i po wielu latach będzie bolała tak samo, jak pierwszego dnia.
— Vincent van Gogh, Listy do brata

June 12 2015

7241 4fca 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viadonttrustme donttrustme

June 09 2015

3886 2efd 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaindygo indygo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl